Blog Image

Årskurs 9

Vecka 13

Uncategorised Posted on fre, mars 27, 2020 12:30:33

Hej

Det är många elever som varit hemma från skolan den här veckan och i förra veckan. Vi önskar att ni som vårdnadshavare sjukanmäler ert barn före 07.45 så vi kan planera dagen på ett bra sätt. Ibland har vi nämligen slagit ihop klasserna och då är det viktigt att veta vilka som kommer hit och vilka som är hemma. Det är också viktigt att eleverna tar eget ansvar genom att hänga med i undervisningen via Classroom hemifrån, be kamrater komma förbi med material och ta igen när de kommer tillbaka till skolan. Vissa elever har skött detta på ett föredömligt sätt men långt ifrån alla. Slutbetyget i år 9 är viktigt och nu är eleverna så pass gamla att de måste kunna ta eget ansvar i denna fråga.

Ämnesplaneringar vecka 14

Tyska: Eleverna arbetar på måndag och tisdag vidare med sin reseuppgift  med målet att göra en muntlig presentation onsdag 22/4. Instruktioner och arbetsmaterial finns i Classroom.Vecka 12

Uncategorised Posted on fre, mars 20, 2020 11:56:25

Hej,


Vi får många frågor från vårdnadshavare om influensan covid-19. Vi förstår att situationen skapar många frågor och oro. Det är en speciell situation som vi befinner oss i.

Många vårdnadshavare vill ha information om personalens eller andras barns hälsotillstånd. Det finns önskemål om att förskolor och skolor ska ge information om vilka personer som friska eller sjuka och i så fall vilken sjukdom de har. Patientsekretessen i Sverige gör att förskolor eller skolor inte får information om vilka sjukdomar människor har. Det innebär att förskolor och skolor varken får eller kan informera om enskilda personer hälsotillstånd. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, genom att inte dela information om andra familjers hälsotillstånd.

Region Östergötland har avslutat smittspårning i samhället och tar endast prover för covid-19 på personer som är så allvarligt sjuka i luftvägsinfektion att de behöver sjukhusvård. Det innebär att en person som är lindrigt sjuk inte vet vilken sjukdom han/hon är drabbad av.

Folkhälsomyndighetens råd är att friska barn/elever och medarbetare kan gå till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller även om de har träffat personer som har symtom. Barn/elever och medarbetare som har symtom ska stanna hemma tills de är friska och sedan vänta minst två dygn innan de går tillbaka till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller oavsett sjukdom. Några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få eller sprida smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19 är:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ögonen, näsan, munnen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser.
  • Undvik att handhälsa.

För att minska riskerna för eventuell smittspridning kommer städningen i våra förskole- och skollokaler utökas till flera gånger om dagen.

Läs gärna om hur Norrköpings kommun arbetar på följande hemsida. Informationen uppdateras löpande. https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html

Vi förstår att denna situation är utmanande men tackar för förståelse och visad hänsyn.

Med vänliga hälsningar

Peter Brangö och Gunilla Persson

Ämnesplaneringar vecka 13

Engelska:

Under vecka 13 skriver åk en övningsuppsats i engelska. Det är skrivdelen av ett gammalt NP som de kommer att göra. Det är tänkt att dels vara en övning inför det riktiga NP; som kommer i vecka 17; och dels en “back-up” ifall det av någon anledning inte skulle gå bra på det riktiga NP. Uppsatsen kommer att betygsättas.

Tiderna för uppsatserna är:

9B (inklusive eleverna i supporten) och 6 elever från 9A (de vet själva vilka de är): måndag 23/3 09.55-11.15.

9C: måndag 23/3 14.00-15.20

9A: tisdag 24/3 10.40-12.00

De elever som är frånvaroanmälda kommer att kunna skriva uppsatsen hemifrån, om de känner sig tillräckligt friska. Uppsatsen kommer då vara mer övning inför NP än en betygsgrundande uppgift. Instruktioner kommer att finnas på respektive klass classroom.

SO: Vi startar upp med religion den här veckan.

Tyska: Vi påbörjar arbetet med ett projekt som går ut på att eleverna ska presentera ett resmål i ett tysktalande land. Eleverna arbetar med detta 6 lektioner under tre veckor och ska sedan göra en muntlig presentation onsdag 22/4. Instruktioner och arbetsmaterial finns i classroom.

Spanska: Nu går vi igenom grundläggande grammatiska områden (räkneord, regelbundna verb). Syftet är att eleverna känner sig säkrare när de uttrycker sig muntligt inför nationella provet i vecka 18. Vi har även börjat förbereda muntliga övningar och presentationer som vi ska fortsätta jobba i kommande veckorna. 

Franska: Vi har nu gjort tre av fyra nationella prov i franskan. Vi kommer att göra det sista hörförståelseprovet på onsdag.Vecka 10

Uncategorised Posted on fre, mars 06, 2020 12:11:08

Hej

På tisdag och torsdag nästa vecka genomför vi de nationella proven i svenska.


Måndag och tisdag vecka 12 är det studiedagar.

Ämnesplaneringar vecka 11

Svenska: 

Vi har nationella prov, läsförståelsetest på tisdag och skrivuppgift på torsdag.

Engelska:

Vi arbetar klart med Unit 13 och börjar med Unit 14. Under arbetet med dessa två avsnitt har vi gått igenom och övat på hör- och lässtrategier. Eleverna har fått visa att de har fått skriva en jobbansökan och nu läser vi nyhetsartiklar.

9C har glosläxa till onsdagen 11/3 medan 9A och 9B har läxan till fredagen 13/3.

Matematik: Repetition inför nationella prov senare i vår.

Teknik: Fortsatt arbete med broprojektet.

SO: Prov 19 mars i nationalekonomi.

Kemi: Vi har avslutat kemin och startat upp med fysik.

Fysik: Vi har startat upp arbetsområdet El & Energi. Planering och bedömningsmatris finns i Classroom.

Tyska: De flesta eleverna har nu gjort de 3 skriftliga nationella proven (läsförståelse, uppsats och hörförståelse). De elever som missat något av dessa moment kommer att få göra dessa på måndag och tisdag.

Spanska: Vi har genomfört tre av fyra delar av nationella provet (läsa, höra och skriva). Vecka 11 ska vi börja med en introduktion till muntliga delen av provet som ska genomföras under vecka 18. Vi fortsätter med att bygga ordförråd och utveckla elevernas förmågor i språket.

Franska: Vi har genomfört tre av fyra delar av nationella provet( läsa, skriva och muntligt). Hörövningen kommer att göras vid senare tillfälle.Vi kommer att börja arbeta med avsnitt 11 i Gleerups franska “ C´est quoi la France”.Vecka 9

Uncategorised Posted on fre, februari 28, 2020 12:56:43

Hej, på grund av tidsbrist kommer ett förkortat veckobrev.

På tisdag är det kemiprov. Eleverna ska förstå uppgifterna i det häfte vi har arbetat i tillsammans. I classroom finns information om vilka sidor som är aktuella i Gleerups. Eleverna har fått en instruktion om vad som krävs för betygen E, C och A. I korta drag: E: kunna rita atomer utifrån atomnummer, C: kunna förklara vilken jonladdning ämnen får, A: kunna sätta ihop formler för jonföreningarUncategorised Posted on fre, februari 14, 2020 12:07:00

Hej! 

Nästa vecka är det sportlov

Vi vill påminna om det råder mobilförbud på skolan och ber er föräldrar att stötta oss i detta. Om eleverna har med sig mobilerna till skolan ska de lämnas in första lektionen som de har i laget och de får tillbaka den efter sista lektionen.

Ämnesplaneringar vecka 9

Svenska: 

Vi fortsätter att arbeta med romanen Ondskan av Jan Guillou.

Engelska:

Vi fortsätter att arbeta med Unit 13 i Gleerups. Under arbetet med de två första texterna i Unit 13 har eleverna fått lära sig om hörstrategier och göra en eller två övningar som syftade till att de skulle bli medvetna om vilken strategi som kan fungera för dem. Nu kommer vi göra samma sak med lässtrategier.

Det vore bra om så många som möjligt har med sig hörlurar som fungerar ihop med datorn.

9C har glosläxa till 25/2. 9A och B har glosläxa till 28/2.

Matematik: Vi repeterar inför kommande nationella prov.

Teknik: Broprojektet är i full gång.

SO: Vi arbetar med samhällsekonomi.

Kemi: Prov om periodiska v. 10

Tyska: Vi tränar ordkunskap och läsförståelse inför det första nationella provet som kommer på onsdag (läsförståelse).

Spanska: Vi håller på att träna läsförståelse, hörförståelse och skriftligt med hjälp av gamla nationella prov uppgifter. Eleverna ska testas vecka 6 och 7 med ett gamla nationella prov (läsa, höra och skriva). Detta ska användas för att hjälpa eleverna förstå hur nationella provet funkar när de genomför det under vecka 9 och 10.Vecka 6

Uncategorised Posted on fre, februari 07, 2020 13:04:29

Hej! 

Vi vill påminna om att gymnasievalet ska vara klart senast den 15 februari. Skriv ut kvittensen hemma eller be era barn göra det här på skolan. 

På måndagar 08:00-08:40 erbjuder skolan läxhjälp i 4c:s klassrum.

Vi har stramat åt rutinerna kring mobilförbudet eftersom många elever har tänjt på gränserna. Nu samlar vi in telefonerna på morgonen och lämnar tillbaka dom på eftermiddagen. Det finns fortfarande elever som inte lämnar in sin telefon och säger att de har den hemma. Det är givetvis okej att lämna den hemma men då vill vi ha ett samarbete/kommunikation kring detta så vi inte blir utspelade mot varandra. Vi mejlar berörda.

Ämnesplaneringar vecka 7

Tyska: Eleverna ska på onsdag redovisa en bildberättelse om August och Willi. Vi har under vecka 5 och 6 gjort gamla nationella prov som testar hör- och läsförståelse. Detta som förberedelse inför de “riktiga” nationella proven som börjar vecka 9. Denna vecka pratar jag individuellt med eleverna om resultaten och hur de ligger till i ämnet just nu.

Svenska: Vi fortsätter att arbeta med romanen Ondskan av Jan Guillou. Ligger man efter får man ta igen det hemma.

Engelska: Vi fortsätter att arbeta med Unit 13 i Gleerups. Det vore bra om så många som möjligt har med sig hörlurar som fungerar ihop med datorn.

9C har glosläxa till 4/2 och kommer att få en ny till 25/2. 9A och B har glosläxa till 28/2.

Matematik: Eleverna repeterar grundskolans matematik inför kommande nationella prov.

Teknik: Broprojektet är igång och vissa elever bygger broar i miniatyr och andra i sketchUp.

SO: Vi startar upp med samhällskunskap och arbetsområdet är: nationalekonomi.

Kemi: Vi arbetar just nu med periodiska systemet.

Bild: Grupp 91, 95 och 93 kommer att läsa ämnet i vår.

Vi inleder med ett stort projekt där eleverna ska uttrycka sig i valfria material och göra ett konstverk som utgår ifrån dem själva. Processen ska dokumenteras i Classroom och hela arbetet ska vara färdigt innan påsk. Titta gärna in i elevernas Classroom så ser ni vad vi gör.Vecka 5

Uncategorised Posted on fre, januari 31, 2020 12:19:54

Hej! 

Vi vill påminna om att gymnasievalet ska vara klart senast den 15 februari. Skriv ut kvittensen hemma eller be era barn göra det här på skolan. 

På torsdag kommer CNG hit och delar ut priser för tekniktävlingen som avgjordes i höstas.

På måndagar 08:00-08:40 erbjuder skolan läxhjälp i 4c:s klassrum. Det kommer att finnas en lärare från 7-9 och en från 4-6. Preliminärt kommer det att finnas lärare från vårt arbetslag veckorna 9 (24/2), 13 (23/3), 17 (20/4), 20 (11/5) och 23 (1/6).Eleverna är naturligtvis välkomna dit även om det inte finns någon lärare från laget där.

Vi har, i mentorsgrupperna, pratat med eleverna om att de har ansvar för sina egna studier och uppmanar er att också göra det. Har en elev varit borta så är det elevens eget ansvar att ta reda på vad klassen har gjort under den lektionen/dagen/veckan och ta igen det i stor utsträckning som möjligt. Detsamma gäller naturligtvis även läxor.

Ämnesplaneringar vecka 6

Svenska: 

Vi fortsätter att arbeta med romanen Ondskan av Jan Guillou. I nästa vecka ska alla elever vara redo att börja läsa från sidan 111 minst och arbeta med uppgift 3, vilket är att skriva ett referat. (Information finns i Classroom). Ligger man efter får man ta igen det hemma.

Engelska:

Vi arbetar klart med texten om Shakespeare och kommer att börja med Unit 13 i Gleerups. Fokus kommer främst att ligga på hörstrategier och det vore bra om så många som möjligt har med sig hörlurar som fungerar ihop med datorn.

9C har glosläxa till 4/2 och kommer att få en ny till 11/2. 9A och B har glosläxa till 7/2.

Matematik: Eleverna gör en diagnos på alla grundskolematematik för att de ska se vilka svagheter och styrkor de har. Sedan handlar denna termin mycket om att repetera valda delar inför de nationella proven. Eleverna kommer få individuella planeringar eftersom de behöver träna på olika saker.

Teknik: Broprojektet är igång och vissa elever skriver en text om broar medan andra elever gör ritningar. 

SO: Vi startar upp med samhällskunskap och arbetsområdet är: nationalekonomi.

Kemi: Prov den 4 februari om syror och baser. Gleerups och studi.se är bra. Eleverna har fått ett papper kring vad de ska kunna till provet. De har även anteckningar utifrån genomgångarna.

Bild: Grupp 91, 95 och 93 kommer att läsa ämnet i vår.

Vi inleder med ett stort projekt där eleverna ska uttrycka sig i valfria material och göra ett konstverk som utgår ifrån dem själva. Processen ska dokumenteras i Classroom och hela arbetet ska vara färdigt innan påsk. Titta gärna in i elevernas Classroom så ser ni vad vi gör.

Tyska: Eleverna har skrivit en dialog som utspelar sig i en klädaffär. Den ska de få framföra utantill på onsdag. Vi fortsätter också att förbereda oss inför de nationella proven som börjar vecka 9 och gör därför ett gammalt prov som testar hörförståelse.

Eleverna har också börjat arbeta med en berättelse om August och Willi som ska redovisas vecka 7.

Spanska: Vi håller på att träna läsförståelse, hörförståelse och skriftligt med hjälp av gamla nationella prov uppgifter. Eleverna ska testas vecka 6 och 7 med ett gamla nationella prov (läsa, höra och skriva). Detta ska användas för att hjälpa eleverna förstå hur nationella provet funkar när de genomför det under vecka 9 och 10.Vecka 4

Uncategorised Posted on fre, januari 24, 2020 08:24:24

Hej! 

Den 27 och 28 januari åker vi in till Cnema och ser en film (Boktjuven). De elever som vaccinerar sig på måndagen åker in till Cnema på tisdagen och tvärtom. Bussen går från Sjövikshållplatsen kl. 08.05.

På måndagar 08:00-08:40 erbjuder skolan läxhjälp i 4c:s klassrum. Det kommer att finnas en lärare från 7-9 och en från 4-6. Preliminärt kommer det att finnas lärare från vårt arbetslag veckorna 5 (27/1), 9 (24/2), 13 (23/3), 17 (20/4), 20 (11/5) och 23 (1/6).Eleverna är naturligtvis välkomna dit även om det inte finns någon lärare från laget där.

Vi uppmanar er att prata med era barn om att det är mobilförbud på skolan. Det är alltså absolut förbjudet att ha med mobilen in i matsalen.

Ämnesplaneringar vecka 5

Svenska: 

Vi håller på att läsa / arbeta med romanen Ondskan av Jan Guillou. Som jag tidigare nämnt finns möjlighet att lyssna på ljudboken, dels genom Legimus och dels genom privata appar. Det finns dock ytterligare ett sätt att få tillgång till ljudboken – genom att ladda ner bibliotekets app Biblio. För detta behövs ett lånekort, och finns inget sådant kan man på biblioteket hämta lapp för påskrift hemifrån, och har man tappat bort sitt kort går man dit och ber om ett nytt. För nedladdning av Biblio behövs kortnumret och den fyrsiffriga koden. Välj Götabiblioteken.

Engelska:

Vi arbetar klart med texten om Shakespeare och kommer att börja med Unit 13 i Gleerups. Fokus kommer främst att ligga på hörstrategier och att eleverna ska fortsätta utveckla sitt ordförråd. 9A och B kommer att ha läxa till fredagar och C till onsdagar. Jag kommer inte att skriva vilka glosor de har i classroom utan bara att de har läxa och till när. Anledningen är framför allt för att forskning visar på att det vi skriver för hand kommer vi ihåg bättre (https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/skriva-for-hand-gor-minnet-gott). Det gör att det är viktigt att eleverna, om de är frånvarande från någon lektion, själva tar ansvar för att ta reda på vad de har i läxa.

Matematik: Eleverna gör en diagnos på alla grundskolematematik för att de ska se vilka svagheter och styrkor de har. Sedan handlar denna termin mycket om att repetera valda delar inför de nationella proven. Eleverna kommer få individuella planeringar eftersom de behöver träna på olika saker.

Teknik: Broprojektet är igång och vissa elever skriven en text om broar medan andra elever gör ritningar. 

SO: Vi startar upp med samhällskunskap och arbetsområdet är: nationalekonomi.

Kemi: Vi jobbar med pH-värden, syror och baser. Prov den 4 februari.

Bild: Grupp 91, 95 och 93 kommer att läsa ämnet i vår.

Vi inleder med ett stort projekt där eleverna ska uttrycka sig i valfria material och göra ett konstverk som utgår ifrån dem själva. Processen ska dokumenteras i Classroom och hela arbetet ska vara färdigt innan påsk. Titta gärna in i elevernas Classroom så ser ni vad vi gör.

Tyska:
Spanska: Vi håller på att träna läsförståelse, hörförståelse och skriftligt med hjälp av gamla nationella prov uppgifter. Eleverna ska testas vecka 6 och 7 med ett gamla nationella prov (läsa, höra och skriva). Detta ska användas för att hjälpa eleverna förstå hur nationella provet funkar när de genomför det under vecka 9 och 10.Nästa »